News

As you can see, now I write short description about album (if I can and if I know something about it). Enjoy it!
If you have a band/project, you can tell me, I can write only biography and discography, without files for download. Not every band uploads their albums, so I can promote that bands and projects.
Enjoy new uploads and leave a comment if you like something.

Jak możecie zobaczyć, teraz dodaję krótkie opisy albumów (jeżeli mogę i wiem coś o nich). Na razie tylko wersje angielskie, ale jak tylko znajdę chwilę wolnego czasu, będę tłumaczył opisy też na polski.
Jeżeli tworzysz jakiś zespół/projekt, to daj mi znać, mogę napisać tylko biografię i dyskografię, bez plików do pobrania. Nie każdy zespół dodaje swoje albumy, więc mogę promować też takie zespoły i projekty.
Spróbuj nowych uploadów i zostaw komentarz, jeżeli coś lubisz.

1 comment:

Anonymous said...

IS VERY GOOD..............................

Post a Comment